Sản phẩm

Sản phẩm

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

Giấy 2 lớp - 2 xeo

Kích thước: liên hệ Mã SP: 2X

Giấy 2 lớp - 1 nâu 1 xeo

Kích thước: liên hệ Mã SP: 1N1X

Giấy 2 lớp - 1 trắng 1 xeo

Kích thước: liên hệ Mã SP: 1TR1X

Giấy 3 lớp - 1 trắng 1 xeo 1 nâu

Kích thước: liên hệ Mã SP: 1TR1X1N

Giấy 3 lớp - 2 nâu 1 xeo

Kích thước: liên hệ Mã SP: 2N1X

Giấy 4 lớp - 1 vàng 3 xeo

Kích thước: liên hệ Mã SP: 1V3X

Giấy 4 lớp - 1 nâu 3 xeo

Kích thước: liên hệ Mã SP: 1N3X

Giấy 5 lớp - 2 nâu 3 xeo sóng

Kích thước: liên hệ Mã SP: 2N3X

Giấy 5 lớp - 2 nâu 3 xeo

Kích thước: liên hệ Mã SP: 2N3X

Giấy 5 lớp - 1 trắng 3 xeo 1 nâu

Kích thước: liên hệ Mã SP: 1TR3X1N

Giấy 7 lớp - 2 nâu 5 xeo

Kích thước: liên hệ Mã SP: 2N5X

Thùng in flexo 1 màu

Kích thước: liên hệ