Giấy 2 lớp - 2 xeo

Giấy 2 lớp - 2 xeo

  • Mã sản phẩm: 2X
  • 124
  • Liên hệ

Sản phẩm liên quan

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

Giấy 2 lớp - 1 nâu 1 xeo

Kích thước: liên hệ Mã SP: 1N1X

Giấy 2 lớp - 1 trắng 1 xeo

Kích thước: liên hệ Mã SP: 1TR1X

Giấy 3 lớp - 1 trắng 1 xeo 1 nâu

Kích thước: liên hệ Mã SP: 1TR1X1N

Giấy 3 lớp - 2 nâu 1 xeo

Kích thước: liên hệ Mã SP: 2N1X

Giấy 4 lớp - 1 vàng 3 xeo

Kích thước: liên hệ Mã SP: 1V3X

Giấy 4 lớp - 1 nâu 3 xeo

Kích thước: liên hệ Mã SP: 1N3X

Giấy 5 lớp - 2 nâu 3 xeo sóng

Kích thước: liên hệ Mã SP: 2N3X

Giấy 5 lớp - 2 nâu 3 xeo

Kích thước: liên hệ Mã SP: 2N3X

Giấy 5 lớp - 1 trắng 3 xeo 1 nâu

Kích thước: liên hệ Mã SP: 1TR3X1N

Giấy 7 lớp - 2 nâu 5 xeo

Kích thước: liên hệ Mã SP: 2N5X